pl | en

Adwokat Mińsk Mazowiecki

Adwokat Radosław Domalewski, wykorzystując wiedzę i kwalifikacje zdobyte podczas współpracy z największymi polskimi kancelariami, świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju. Doświadczenie zdobyte podczas rozwiązywania skomplikowanych problemów dla polskich i zagranicznych koncernów, pozwala na dobór najlepszych rozwiązań prawnych. Jednocześnie w przypadku realizacji dużych projektów, wymagających zaangażowania większego zespołu prawników, adwokat Radosław Domalewski świadczy usługi prawne we współpracy i przy wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych, bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z działaniem dużego zespołu prawników.

więcej»
Kancelaria adwokacka Mińsk Mazowiecki

Dziedziny w których specjalizuje się Kancelaria Adwokacka Radosława Domalewskiego:

Adwokat Radosław Domalewski świadczy kompleksowe usługi prawne zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych. Dostrzegając i rozumiejąc biznesowe wymagania Klientów, zapewnia najlepsze rozwiązania prawne, dobrane indywidualnie dla każdego Klienta.

Świadczenie usług prawnych przygotowane dla przedsiębiorców, w szczególności dla przedsiębiorców prowadzących działalność w Mińsku Mazowieckim, pozwala na rozwiązywanie problemów prawnych z jakim spotykają się przedsiębiorcy w ich bieżącym funkcjonowaniu. Jednocześnie ma ono na celu zabezpieczenie interesów przedsiębiorców w najlepszy możliwy sposób. Obsługa obejmuje również przygotowanie rozwiązań prawnych, przy wykorzystaniu współpracy z doradcami podatkowymi, które pozwalają na wykorzystanie kapitału w sposób najbardziej efektywny dla działań przedsiębiorcy.

więcej»

Legal
Alliance

Ideą Legal Alliance jest współpraca adwokata Radosława Domalewskiego ze specjalistami z różnych obszarów praktyki prawa umożliwiająca wykorzystanie ich specjalistycznej wiedzy przy przygotowaniu rozwiązań prawnych. Należy podkreślić, iż Kancelaria nie jest pośrednikiem w tego typu sprawach, a współpracuje ze specjalistami jakimi są adwokaci, radcowie prawni, jak i doradcy podatkowi, gdy realizacja danego projektu wymaga zaangażowania wielu specjalistów. Jednocześnie Kancelaria, gdy wymaga tego zakres danej sprawy, przekraczający kwestie prawne, współpracuje ze specjalistami z innych dziedzin m.in. z biegłymi rzeczoznawcami, ekonomistami.

Europejski
nakaz zapłaty

Jednym z obszarów działalności Kancelarii jest pomoc prawna w celu odzyskania wierzytelności od dłużników, mających swoją siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Brak granic w Unii Europejskiej, dostępność na rodzimym rynku sklepów internetowych mających siedzibę poza granicami Polski, powoduje, że coraz częściej dochodzi do wymiany handlowej pomiędzy podmiotami z różnych krajów Unii Europejskiej. Zdarza się jednak, że podmiot mający siedzibę poza Polską nie realizuje swoich zobowiązań w należyty sposób, co powoduje konieczność dochodzenia należności na drodze sądowej.

Użytkowanie
wieczyste

Wynikające z kodeksu cywilnego, jak też ustawy o gospodarce nieruchomościami, zawiłości związane z użytkowaniem wieczystym są jedną z dziedzin, w których od wielu lat adwokat Radosław Domalewski świadczy swoje usługi z powodzeniem. Koszty jakie ponoszą zarówno podmioty gospodarcze, jak i osoby fizyczne, związane z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego wielokrotnie nie odzwierciedlają rzeczywistej wartości nieruchomości.

Copyright © 2013 kancelariaminsk.pl Kancelaria Adwokacka Radosław Domalewski